Pereiti prie turinio

Privaloma sumokėti 32 Eur valstybės rinkliavą už dokumentų išduoti kortelę tvarkymą, 17 Eur — už dokumentų pakeisti kortelę tvarkymą. O iš žemo ŽSRI šalių m. ES gyvenančių užsieniečių iš ne ES šalių apie 44,8 proc. Tačiau nepaisant techninių pusių, balsuosiu šiame referendume, nes kita proga išlaikyti teisinį ryšį su viso pasaulio lietuviais jau greitai nebus.

Užsieniečių teisės Šeima Jeigu esate Lietuvos piliečio, asmens, turinčio teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę arba lietuvių kilmės asmens šeimos narys ir kartu su juo persikeliate gyventi į Lietuvą, Jums gali būti išduotas leidimas nuolat gyventi. Jeigu esate nepilnametis, o Lietuvoje gyvena Jūsų tėvai, ar vienas iš jų, žemiau aprašytais atvejais ir Jūs galite atvykti pas jį ir gauti leidimą nuolat gyventi. Atvykstu gyventi į Lietuvą su Lietuvos piliečiu kaip jo šeimos narys null Kas gali atvykti gyventi į Lietuvą kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu?

Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas gimimu

Šeimos nariais laikomi sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečiai vaikai įvaikiaiįskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, jeigu jie nesusituokę ir yra priklausomi nuo tėvų, taip pat Lietuvos piliečio išlaikomi tėvai, jeigu jie išlaikomi ne mažiau nei 1 metus ir negali pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama.

Dokumentus dėl leidimo nuolat gyventi turite pateikti per 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos piliečio atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką dienos.

Nario dydzio arklys

Kas laikoma atvykimu į Lietuvą? Kaip galiu gauti leidimą nuolat gyventi? Dėl leidimo nuolat gyventi Nario dydis ir pilietybe turite asmeniškai kreiptis per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS užpildymo dienos ir pateikti biometrinius veido atvaizdą bei dviejų pirštų antspaudus duomenis bei šiuos dokumentus: prašymo numeris; galiojantis Nario dydis ir pilietybe dokumentas; Lietuvos Respublikos piliečio laisvos formos prašymas išduoti Jums leidimą nuolat gyventi kaip šeimos nariui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką gyventi kartu ir kartu gyvenančiam; dokumentai, patvirtinantys, kad Lietuvos Respublikos pilietis, prieš su Jumis atvykdamas gyventi į Lietuvos Respubliką, gyveno užsienio valstybėje; Užsienio valstybės išduotas leidimas gyventi, užsienio valstybės išduota atitinkama pažyma ar kt.

Pastabos šie dokumentai pateikiami tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos gyventojų registre tokių duomenų Nario dydis ir pilietybe šeiminius ryšius patvirtinantys dokumentai, santuokos sudarymą, jos nutraukimą ar šeimos nario mirtį patvirtinantis dokumentas gali būti pateikti surašyti originalia anglų kalba arba gali būti pateiktas kita Normalios valstybes storio nuotrauka surašyto šio dokumento vertimas į anglų kalbą, patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.

Migracijos departamento reikalavimu užsienietis privalo pateikti šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą, patvirtintus vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo Nario dydis ir pilietybe turinčio asmens ar institucijos; šeiminius ryšius patvirtinantis dokumentas turi būti legalizuotas arba patvirtintas pažyma Apostille teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus šeiminius ryšius patvirtinančius dokumentus, išduotus: Ukrainoje, Rusijoje ar Moldovoje; gimimą, santuokos sudarymą ar mirtį patvirtinantį dokumentą, išduotą pagal m.

Vienos konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis patvirtintą formą, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Juodkalnijoje, Serbijoje, Šiaurės Makedonijoje, Šveicarijoje, Turkijoje ar Žaliajame Kyšulyje; gimimą, įvaikinimą, santuokos sudarymą, regstruotą partnerystę, mirtį, Nario dydis ir pilietybe, pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, išduotą Europos Sąjungos valstybėje.

Ši pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo dienos. Jei buvote teistas, šioje pažymoje turi būti nurodyta, kada Nario dydis ir pilietybe už kokią nusikalstamą veiką buvote nuteistas, kokia buvo paskirta bausmė ir ar ji atlikta.

Pažyma, kurioje nurodyta, kad Jūs nebuvote teistas, gali būti pateikta surašyta originalia anglų kalba arba gali būti pateiktas kita kalba surašyto šio dokumento vertimas į anglų kalbą, patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar Nario dydis 23. Migracijos departamento reikalavimu privalėsite pateikti šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.

Atvykstu gyventi į Lietuvą su Lietuvos piliečiu kaip jo šeimos narys

Pastabos: teistumo pažyma turi būti legalizuota arba patvirtinta pažyma Apostille teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus teistumą pažymą, išduotą: Ukrainoje, Rusijoje, Estijoje, Latvijoje, ar Moldovoje; Lietuvos Respublikoje reziduojančios užsienio valstybės diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos; užsienio valstybės diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, reziduojančio užsienyje ir akredituotos, be kitos šalies, taip pat ir Lietuvos Respublikai; teistumo pažymos pateikti nereikia, jeigu: užsienio valstybėje teistumo pažymos neišduodamos.

Tokiu atveju užsienietis kartu su prašymu išduoti leidimą nuolat gyventi turi pateikti tai patvirtinantį kompetentingos užsienio valstybės institucijos išduotą dokumentą; jeigu užsienietis dėl reikalavimo pateikti teistumo pažymą įvykdymo patirtų akivaizdžiai neproporcingai didelių laiko ir ar lėšų sąnaudų.

Internetinio nario padidejimas

Tokiu atveju užsienietis, MIGRIS pildydamas prašymą išduoti leidimą, turi nurodyti faktines aplinkybes, dėl kurių negali įvykdyti reikalavimo dėl teistumo pažymos pateikimo. Šiuo atveju dėl reikalavimo pateikti teistumo pažymą netaikymo Nario dydis ir pilietybe Migracijos departamentas. Pragyvenimo lėšų dydis yra 1 minimalioji mėnesinė alga vienam mėnesiui, nepilnamečiam užsieniečiui — 0,5 minimaliosios mėnesinės algos vienam mėnesiui.

Šis dokumentas gali būti pateiktas surašytas originalia anglų kalba arba gali būti Nario dydis ir pilietybe kita kalba surašyto šio dokumento vertimas į anglų kalbą, patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.

Banko sąskaitoje esantį lėšų likutį galite patvirtinti pateikdamas banko sąskaitos išrašą arba Migracijos departamento teritorinio skyriaus darbuotojo akivaizdoje prisijungęs prie elektroninės bankininkystės sistemos. Jeigu esate išlaikomas šeimos nario, turite pateikti šio šeimos nario įsipareigojimą Jus išlaikyti ir dokumentus, patvirtinančius, kad Nario dydis ir pilietybe turi pakankamai lėšų ir ar gauna reguliarių pajamų, kurių pakanka sau ir Jums pragyventi Lietuvos Respublikoje.

Atsargu foto vyru vidutinio dydzio varpa

Jūsų šeimos narys, atvykęs kartu su Jumis ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, šį įsipareigojimą gali surašyti Migracijos departamento teritoriniame skyriuje. Pastabos: šis dokumentas gali būti pateiktas surašytas originalia anglų kalba arba gali būti pateiktas kita kalba surašyto šio dokumento vertimas į anglų kalbą, patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.

Migracijos departamento reikalavimu privalėsite pateikti šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos; sveikatos draudimo pateikti nereikia, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu; jeigu dėl Jūsų senyvo amžiaus ar sveikatos būklės draudimo įmonės atsisako Jus drausti sveikatos draudimu, galite pateikti Lietuvos Respublikoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio arba užsieniečio pasirašytą įsipareigojimą apmokėti išlaidas už Jūsų gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu suteiktas sveikatos priežiūros Nario dydis ir pilietybe ir ne mažiau kaip 3 draudimo įmonių raštus, patvirtinančius, kad dėl Jūsų senyvo amžiaus ar sveikatos būklės atsisakoma Jus drausti sveikatos draudimu.

Lietuvos Respublikoje gyvenantis Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis, atvykęs kartu su Jumis ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, šį įsipareigojimą gali surašyti Migracijos departamento teritoriniame skyriuje.

Dažnai užduodami klausimai | Mano vyriausybė

Turite sumokėti valstybės rinkliavą išskyrus atvejus, kai esate atleidžiamas nuo rinkliavos už prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi priėmimą, nagrinėjimą, sprendimų priėmimą ir leidimo nuolat gyventi išdavimą: bendra tvarka — 90 Eur; skubos tvarka — Eur. Dėl dokumento išdavimo turite kreiptis į Migracijos departamento teritorinį skyrių, neprikausomai nuo Jūsų ketinamos deklaruoti gyvenamosios vietos. Dėl išrašyto dokumento atsiėmimo turite kreiptis į Migracijos departamento teritorinį skyrių, kuriam pateikėte prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi.

  1. Susitvarkyk dokumentus
  2. Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas gimimu null Jeigu Jūs esate Lietuvos Respublikos piliečiai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis ir Jums gimė vaikas, tai nesvarbu, ar Jūsų vaikas gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar už jos ribų, jis Lietuvos Respublikos pilietybę įgis gimimu.

Sprendimas dėl leidimo nuolat gyventi priimamas ir leidimas nuolat gyventi išduodamas: bendra tvarka — per 4 mėn.

Svarbu: vaiko įvaikio iki 16 metų dokumentus dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo pateikia vienas iš jo tėvų įtėviųpateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas rūpintojas ar kitas atstovas pagal įstatymą, pateikęs globą rūpybą ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atvykstu pas sutuoktinį/-ę arba partnerį/-ę

Pateikiant vaiko įvaikio nuo 6 iki 16 metų dokumentus, turi dalyvauti ir jis pats. Jeigu užsienietis iki 6 metų amžiaus nedalyvauja pateikiant prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi - pateikiamos dvi tos pačios iš to paties negatyvo užsieniečio amžių atitinkančios nuotraukos; vyresni nei 16 metų nepilnamečiai užsieniečiai prašymą išduoti leidimą užpildo, šį prašymą ir dokumentus dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo pateikia ir prašyme pasirašo patys; neveiksnaus užsieniečio prašymą išduoti leidimą užpildo, šį prašymą ir dokumentus dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo pateikia jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kaip galiu deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje? Jeigu pasirenkate gyvenamąją vietą deklaruoti Migracijos departamente, pateikiant prašymą išduoti leidimą gyventi: duomenis apie gyvenamąją vietą Nario dydis ir pilietybe reikia nurodyti pildant prašymą, o gyvenamosios vietos deklaracijos atskirai pildyti nereikia. Tai gali būti: - gyvenamosios patalpos savininko ar bendraturčio ar jo jų įgalioto atstovo sutikimas apsigyventi savininkui bendraturčiams priklausančioje gyvenamojoje patalpoje.

Vaikinai, kuriuos matuoja nariai

Savininko bendraturčio sutikimas turi būti patvirtintas notaro arba seniūno. Jeigu pateikiamas nepatvirtintas savininko bendraturčio sutikimas, savininkas bendraturtis turi atvykti į Migracijos departamentą kartu su jumis rezervuotu vizito laiku — savininko bendraturčio sutikimą patvirtins jūsų prašymą priimantis Migracijos Nario dydis ir pilietybe darbuotojas.

Jeigu užsieniečiui, dėl kurio įsipareigojama, Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas — sutikimas gali būti sudarytas ir per www.

Šeima - Migracijos departamentas

Renkantis šį būdą, įgaliojimo paslaugos aprašyme savininkas bendraturtis nurodo, kad sutinka leisti apsigyventi ir deklaruoti gyvenamąją vietą jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, nurodant gyvenamosios patalpos adresą.

Šiuo atveju Migracijos departamento darbuotojui turėsite nurodyti įgaliojimui suteiktą identifikavimo kodą.

Išmok lietuviškai Gyvenk Lietuvoje Prieš atvykdami į Lietuvą pasirūpinkite, kad mūsų šalyje tikrai galiotų Jūsų gimtojoje ar kitose šalyse Jums išduoti dokumentai. Jie turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma Apostille.

Sutikimo apsigyventi savininkui bendraturčiams priklausančioje gyvenamojoje patalpoje forma. Minėtus dokumentus taip pat galima pateikti rezervuotu vizito laiku atvykus į Migracijos departamentą pateikti biometrinių duomenų ir prie prašymo pridėtų dokumentų originalų.

Už reikalavimo deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje nesilaikymą gali būti pritaikyta administracinė atsakomybė.

Nario dydis 18 metu berniuke

Aš esu nepilnametis, kurio tėvai arba vienas iš jų yra Lietuvos piliečiai arba Lietuvoje gyvena su leidimu nuolat gyventi null Kokiais atvejais nepilnamečiai užsieniečiai gali gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje? Pateikus prašymą ir rezervavus vizito laiką per MIGRIS, per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS pateikimo dienos turite asmeniškai kreiptis dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo ir pateikti biometrinius duomenis bei šiuos dokumentus: prašymo numeris; galiojantis kelionės dokumentas; šeiminius ryšius su tėvais ar vienu iš jų, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir kurių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje arba kurie turi leidimą nuolat gyventi, patvirtinantys dokumentai; Šių dokumentų pateikti nereikia, jeigu duomenys apie Jūsų gimimą yra įrašyti Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Nuorodos kopijavimas

Pastabos: - šeiminius ryšius patvirtinantys dokumentai gali būti pateikti surašyti originalia anglų kalba arba gali būti pateiktas kita kalba surašyto šio Nario dydis ir pilietybe vertimas į anglų kalbą, patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos. Migracijos departamento reikalavimu užsienietis privalo pateikti šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą, patvirtintus vertimo Nario dydis ir pilietybe vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos; - šeiminius ryšius patvirtinantis dokumentas turi būti legalizuotas arba patvirtintas pažyma Apostille teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus šeiminius ryšius patvirtinančius dokumentus, išduotus: Ukrainoje, Rusijoje ar Moldovoje; gimimą, santuokos sudarymą ar mirtį patvirtinantį dokumentą, išduotą pagal m.

Vienos konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis patvirtintą formą, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Juodkalnijoje, Serbijoje, Šiaurės Makedonijoje, Šveicarijoje, Turkijoje ar Žaliajame Kyšulyje; gimimą, įvaikinimą, santuokos sudarymą, registruotą partnerystę, mirtį, vardo, pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, išduotą Europos Sąjungos valstybėje.

Pastabos: - teistumo pažyma turi būti legalizuota arba patvirtinta pažyma Apostille teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus teistumą pažymą, išduotą: Ukrainoje, Rusijoje, Estijoje, Latvijoje, ar Moldovoje; Lietuvos Respublikoje reziduojančios užsienio valstybės diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos; užsienio valstybės diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, reziduojančio užsienyje ir akredituotos, be kitos šalies, taip pat ir Nario dydis ir pilietybe Respublikai; - teistumo pažymos pateikti nereikia, jeigu: užsienio valstybėje teistumo pažymos neišduodamos.

Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimas

Migracijos Nario dydis ir pilietybe reikalavimu privalėsite pateikti šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos; Sveikatos draudimo pateikti nereikia, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

Dėl dokumento išdavimo turite kreiptis į Migracijos departamento teritorinį skyrių, nepriklausomai nuo Jūsų ketinamos deklaruoti gyvenamosios vietos.

Jeigu užsienietis iki 6 metų amžiaus nedalyvauja pateikiant prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi - pateikiamos dvi tapačias iš to paties negatyvo užsieniečio amžių atitinkančios nuotraukos; vyresni nei 16 metų nepilnamečiai užsieniečiai prašymą išduoti leidimą užpildo, šį prašymą ir dokumentus dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo pateikia ir prašyme pasirašo patys; Lietuvos Respublikoje esančio užsieniečio, kuris dėl neveiksnumo ar fizinės negalios pats negali atvykti į Migracijos departamento teritorinį skyrių, asmens tapatybę ir parašą patvirtina ir jo biometrinius duomenis nuskaityto pas užsienietį nuvykęs Migracijos departamento teritorinio skyriaus darbuotojas; jeigu užsienietis per 4 mėnesius nuo prašymo išduoti leidimą užpildymo MIGRIS dienos neatvyksta į Migracijos departamento teritorinį skyrių pateikti dokumentų dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo, jo užpildytas prašymas laikomas negaliojančiu.

  • Nuotrauku priartinimas. / T
  • Būkime atviri: pasaulis pasikeitė, ir mes naudojamės jo galimybėmis kurdami savo gerovę, saugumą, konkurencingumą.
  • Antanas Guoga. Už pilietybės išsaugojimą – už pasaulio Lietuvą! - DELFI
  • Ka nario dydis yra puikus seksui

Atvykau į Lietuvą su šeimos nariu, kuris turi teisę atkurti Lietuvos pilietybę ar lietuvių Nario dydis ir pilietybe asmuo null Kas gali atvykti gyventi į Lietuvą kartu su asmeniu, kuris turi teisę atkurti Lietuvos pilietybę arba yra Nario dydis ir pilietybe kilmės asmuo?

Dokumentus dėl leidimo nuolat gyventi turite pateikti Nario dydis ir pilietybe 3 mėnesius nuo asmens, turinčio teisę atkurti Lietuvos pilietybę arba lietuvių kilmės asmens atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką dienos. Pastabos: - šie dokumentai pateikiami tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos Nario dydis ir pilietybe registre tokių duomenų nėra; - šeiminius ryšius patvirtinantys dokumentai, santuokos sudarymą, jos nutraukimą ar šeimos nario mirtį patvirtinantis dokumentas gali Varpa, kai montuojami dydziai pateikti surašyti originalia anglų kalba arba gali būti pateiktas kita kalba surašyto šio dokumento vertimas į anglų kalbą, patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.