Pereiti prie turinio

Vitas Vasiliauskas. Taigi, komitetų veiklos sritis nėra susijusi su funkcijomis, kurias vykdant būtų padidintas atstovavimo ar bendravimo su rinkėjais krūvis. Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punktas reglamentuoja tarybos nario pareigą bendrauti su rinkėjais ir jiems atsiskaityti ne rečiau kaip kartą per metus, tačiau nenumato, kad ši pareiga turi būti atlyginama, nenustato atstovavimo rinkėjams būdų ir formų, bendravimo su rinkėjais intensyvumo ir pan. Be to, nurodė, jog sprendimo 1 punktu patvirtintos išmokos neprieštarauja teisės aktams. Reglamento punkte numatyta, kad tarybos nariams, dėl jų funkcijų ypatybių turintiems padidintą atstovavimo ir bendravimo su rinkėjais krūvį, su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugų išlaidoms padengti mokama iki 2,5 MMA dydžio išmoka kas mėnesį.

Todėl laikytina, kad sprendimo 1 punkte nustatyti išmokų, mokamų tarybos nariams, dydžiai nėra pagrįsti Reglamento nustatyta tvarka. Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje, vykusiameakcentavo, kad sprendimu patvirtinti skirtingi išmokų dydžiai tarybos nariams atsižvelgiant į jų užimamas pareigas Taryboje, pažeidžia lygiateisiškumo principą, todėl būtina nustatyti vienodo dydžio išmokas visiems tarybos nariams, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų.

Account Options

Nepriklausomai nuo to, kad sprendimas galiojo tik iki buvusios savivaldybės tarybos kadencijos įgaliojimų pabaigos, teismas turėtų išaiškinti, ar galima išmokų diferenciacija skirtingas pareigas užimantiems tarybos nariams. Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus mano, kad ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas.

Atsiliepime nurodė, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendime Nr. TS išmokų už tam tikras išlaidas, patirtas vykdant tarybos nario funkcijas, dydis siejamas tik su savivaldybės tarybos nario veikla, o ne su tarybos nario užimamomis pareigybėmis. Be to, nurodė, jog sprendimo 1 punktu patvirtintos išmokos neprieštarauja teisės aktams.

Nario mokestis

Reglamentu patvirtintas išmokų dydis ir jų mokėjimo Nario dydis 2011. atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, todėl pareiškėjo prašymo tenkinti nėra pagrindo. Atsakovės atstovas teismo posėdyje, vykusiamepažymėjo, jog skundžiamas sprendimas galiojo tik praeitos tarybos, kurios įgaliojimai jau pasibaigę, nariams, išrinkus naujus tarybos narius, minėtas sprendimas neteko galios, todėl nagrinėti sprendimo teisėtumo nebėra pagrindo.

TS-3 buvo patvirtintas Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, kurio XIII skirsnyje buvo numatytas tarybos narių veiklos apmokėjimas. Reglamento punktas sprendimo Nr. TS redakcija numatė, kad tarybos nariams, dėl jų funkcijų ypatybių turintiems padidintą atstovavimo ir bendravimo su rinkėjais krūvį, su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugų išlaidoms padengti mokama iki 2,5 MMA dydžio išmoka kas mėnesį.

Išmoka mokama mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 10 dienos.

Nario dydis 2011. Skirtingu budu, kaip padidinti nari

Apmokėjimas vykdomas punkte nustatyta tvarka, pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą sąrašą. Tarybos sprendimu Nr. Pagal šio Nario dydis 2011. 1 punktu patvirtintą tarybos nariams, dėl jų funkcijų ypatybių turintiems padidintą atstovavimo ir bendravimo su rinkėjais krūvį, su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugų išlaidoms padengti mokamų išmokų dydžių sąrašą išmokos buvo diferencijuotos, vieniems tarybos nariams nustatant 2,2 MMA dydžio išmokas, kitiems — 1,3 MMA dydžio išmokas, tretiems — 0,5 MMA dydžio išmokas, o dar kitiems tarybos nariams numatant 0,4 MMA dydžio išmokas.

  1. Byla I/ - eTeismai
  2. Seimo nariams užkliuvo už prezidento didesnis Lietuvos banko vadovo atlyginimas, siūlo jį mažinti 3 tūkst.
  3. На экране ВР у входа толпились и множились хакеры, число их за последние минуты удвоилось.
  4. Su dideliu nari gauna

Konkretus tarybos nariui skiriamos išmokos dydis nustatomas pagal individualų teisės aktą — Tarybos patvirtintą sąrašą. TS 1 p.

Turinys nepasiekiamas

Tačiau Taryba raštu Nr. TS priimtas vadovaujantis Reglamento nustatyta tvarka Nario dydis 2011. neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymui. TS 1 punktą tuo aspektu, kad taryba, nustatydama tarybos nariams mokamas išmokas, nepagrįstai diferencijuoja išmokų dydžius, nenurodytas tokio diferencijavimo teisinis pagrindas, be to, Reglamente nenustatyta tvarka, kaip tvirtinamas išmokos dydis. Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinti principai, kuriais grindžiama vietos savivalda.

Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktas nustato, kad vienas iš pagrindinių principų, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumas. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Iš Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje gautas prašymas bylą nagrinėti nedalyvaujant atstovui.

Todėl Taryba, priimdama sprendimus, privalo vadovautis ne tik Vietos savivaldos įstatymu, bet ir kitais teisės aktais, kurie gali tiesiogiai turėti įtakos priimto sprendimo teisėtumui. Savivaldybės institucijų ir jų pareigūnų veiklą reglamentuojantys teisės aktai turi būti teisėtai priimti ir pakankamai aiškūs bei tikslūs. Įstatymas užregistruotas argumentuojant tuo, kad juo siekiama visuomenės pajamų gavimo ir paskirstymo solidarumo, kuris aktualus valstybei bandant įveikti COVID—19 sukeltos ekonominės krizės pasekmes.

Įstatymo projekte pažymima, kad vidutinis Lietuvos banko valdybos nario darbo užmokestis m. Taip pat pažymima, kad šalies prezidento alga yra 5 eurų, atskaičius mokesčius.

Socialinės pašalpos dydis priklausys nuo šeimos narių skaičiaus

Atsižvelgiant į tai, siūloma nustatyti mažesnį Lietuvos banko valdybos pirmininko atlyginimą, kuris būtų lygus keturiems dabar — penkiems piniginio tarpininkavimo įstaigų darbuotojų vidutiniams mėnesiniams darbo užmokesčiams, skelbiamiems Lietuvos statistikos departamento.

Taip pat norima, kad už 15 proc.

Nario dydis 2011. Visi faktai apie nariu dydzius

Lietuvos banko vadovo darbo užmokesčio dalį, kuri yra skiriama papildomai LB vadovo atstovavimo šalyje ir užsienyje išlaidoms finansuoti kas mėnesį, reikėtų atsiskaityti. Toks siūlymas užregistruotas dėl to, kaip teigia K. Glaveckas, kad iki šiol už šias išlaidas atsiskaityti nereikėdavo. Tikina, kad LB vadovo atlyginimas per 10 metų didėjo 3 kartus Susisiekus su K. Glavecku, LRT. Jis yra du kartus didesnis nei prezidento alga.

LAR: Nario mokestis

Ieškant solidarumo, supratimo, būtų protinga sumažinti Lietuvos banko valdybos pirmininko atlyginimą bent jau viena padala, o tai prilygtų apie 3 tūkst. Taip pat reikia 15 proc.

Nario dydis 2011. Padidinti Parlamento nario sou

Jo pasiteiravus, ar ir Seimo nariams solidarizuojantis nereikėtų susimažinti atlyginimų, K. Glaveckas nuo tiesioginio atsakymo susilakė, tačiau pridūrė, kad Seimo nariai tiek neuždirba. Kokius atlyginimus gauna Seimo nariai?