Pereiti prie turinio

Šioje išvadoje nėra nurodyta nė vieno konkretaus pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima teigti, kad buvo atlikti kokie nors veiksmai, priešingi Konstitucijai. Priešingai negu teigiama liudytojos parodymuose, duotuose Specialiajai tyrimo komisijai, Seimo nario K. Pūkui išvada ir palaikė joje suformuluotą kaltinimą. Pareiškėjo atstovas Seimo kanceliarijos Teisės departamento direktorius A. Baratinsko pasiūlymas atskleisti tikruosius šios kraupios žmogžudystės organizatorius.

Konstitucinis Teismas I Pareiškėjo paklausimas 1.

sokiruotas nuo jo nario Narys padidina silikonine nuotrauka

Pareiškėjas Seimas m. Šiuo nutarimu Seimas pradėjo apkaltos procesą Seimo nariui K. Pūkui 1 straipsnis ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą išvados, ar Seimo nario K. Pūko konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos teikimo pradėti apkaltos sokiruotas nuo jo nario Lietuvos Respublikos Sokiruotas nuo jo nario nariui Kęstučiui Pūkui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti toliau — Specialioji tyrimo komisija dėl apkaltos Seimo nariui K.

Pūkui, Specialioji tyrimo komisija išvadoje, prieštarauja Konstitucijai 2 straipsnis. Pareiškėjo Seimo paklausimas Konstituciniame Teisme gautas m.

Seimo m. XIII priimtas dėl to, kad Seimas m.

Kauno mafijos šulo išpažintis po keturių žmonių nužudymo – šokiravo, bet jo noras neišsipildė

Pūkui išvadai ir 2 straipsnyje pripažinta, kad Specialioji tyrimo komisija darbą baigė. Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkui išvadoje dėl teikimo pradėti apkaltos procesą Seimo nariui K. Pūkui toliau — ir Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkas diskreditavo valstybės ir Seimo autoritetą, todėl K.

Pūko veiksmai vertintini kaip Seimo nario priesaikos, kuria Seimo narys įsipareigojo gerbti ir vykdyti Konstituciją bei įstatymus, sulaužymas bei atitinkamai kaip šiurkštus Konstitucijos pažeidimas. Pūkas savo veiksmais galėjo pažeisti Konstitucijos 21 straipsnį, kuriame užtikrinta žmogaus orumo apsauga ir gynyba, 29 straipsnį, kuriame įtvirtintas asmenų lygiateisiškumo principas, 22, 28 straipsnius, kuriais garantuojamas privataus gyvenimo neliečiamumas ir draudžiama varžyti asmens teises ir laisves.

Specialioji tyrimo komisija dėl apkaltos Seimo nariui K. Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui gauti suinteresuoto asmens Seimo nario K. Pūko rašytiniai paaiškinimai, kuriuose jis teigia nesutinkantis su tuo, kad savo veiksmais šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką.

Seimo nario K. Pūko paaiškinimuose pateikiami šie argumentai.

Pūkui išvadoje suformuluoti kaltinimai yra pernelyg abstraktūs, iš jų nėra aišku, kokiais būtent veiksmais buvo šiurkščiai pažeista Konstitucija. Šioje išvadoje nėra nurodyta nė vieno konkretaus pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima teigti, kad buvo atlikti kokie nors veiksmai, priešingi Konstitucijai.

sokiruotas nuo jo nario Yra tiesa, kad narys gali buti padidintas su kremais

Nors žiniasklaidos priemonėse buvo pateikta informacija dėl kaltinimų seksualiniu priekabiavimu, Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkui išvadoje nėra nurodyta, kad Seimo nariui K. Pūkui būtų inkriminuojama ši ar kokia nors kita teisinę atsakomybę užtraukianti veika. Joje nurodyta tik tai, kad apkaltą siūloma pradėti trimis faktiniais pagrindais: dėl pretendenčių į Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus pareigas orumo pažeminimo veiksmais, žodžiais ir neverbaline kūno kalba, dėl akivaizdaus pretendenčių diskriminavimo dėl jų socialinės padėties ir dėl valstybės ir Seimo autoriteto diskreditavimo neetišku elgesiu.

Kaip modernus menas užstrigo, apsiribojęs tikslu šokiruoti?

Seimo narys K. Pūkas paaiškinimuose teigia, kad jis niekada jokia forma nėra pažeminęs jokio asmens garbės ar orumo, niekada nėra diskriminavęs jokio asmens, niekada nėra diskreditavęs nei Lietuvos valstybės, nei Seimo autoriteto. Suinteresuoto asmens teigimu, visi kaltinimai yra nepagrįsti. Dėl abstrakčių ir sokiruotas nuo jo nario kaltinimų siekiama pritaikyti griežčiausią konstitucinę atsakomybę, visiškai neproporcingą kaltinimų turiniui. Visi kaltinimai yra susiję su sankcijų neturinčių dispozityvių teisės normų aiškinimu.

Sokiruotas nuo jo nario pažeidimai savo pavojingumu negali būti prilyginami nusikaltimo padarymui ar kitiems Konstitucijoje nustatytiems apkaltos pagrindams. Pagal Konstituciją tik šiurkštus Konstitucijos pažeidimas, priesaikos sulaužymas ir nusikaltimas yra apkaltos pagrindai. Toks vertinimo kriterijus reiškia, kad padarytas pažeidimas turi būti neeilinis, susijęs su pamatinių valstybės principų pažeidimais.

Trijų asmenų orumo pažeminimą įvertinus kaip šiurkštų Konstitucijos pažeidimą, neaišku, kaip turėtų būti vertinamos tokios veikos kaip valstybės išdavimas, bendradarbiavimas su užsienio tarnybomis. Asmenų orumas, asmenų teisė į nediskriminavimą ir kitos panašios vertybės apskritai yra ginamos tik civilinio proceso tvarka, reikalaujant žalos atlyginimo ar naudojantis kita civilinių teisių gynybos priemone.

Dėl padarytų veiksmų galbūt galėtų būti taikoma atsakomybė už darbo teisės normų pažeidimus. Tačiau šie teisiniai procesai neturi nieko bendra su sokiruotas nuo jo nario atsakomybe. Pūko teigimu, Konstitucijoje expressis verbis numatyta, kad baudžiamieji nusižengimai nėra apkaltos pagrindas, tad net jei būtų priimtas įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriuo būtų konstatuotas kokio nors baudžiamojo nusižengimo padarymas, pagal Konstitucijos 74 straipsnį tai nebūtų šiurkštus Konstitucijos pažeidimas, nes nėra nusikaltimas ir negalėtų būti pagrindas apkaltai.

sokiruotas nuo jo nario Pratimai uz nari didinant per savaite

Vien spėlionės dėl įtarimų padarius baudžiamąjį nusižengimą negali būti vertinamos griežčiau, negu maksimali įmanoma baudžiamoji atsakomybė už visiškai įrodytą ir įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu konstatuotą tokių veikų padarymą. Kitų teisės aktais draudžiamų veikų, už kurias taikytina administracinė ar civilinė atsakomybė ir kurios yra mažiau pavojingos nei baudžiamieji nusižengimai, padarymas juo labiau negali būti pagrindas apkaltai.

Yra nustatyta konstitucinės atsakomybės, kaip ir visų Vidurio vyru dydis rūšių teisinės atsakomybės, taikymo tvarka.

Nesilaikant šios tvarkos sudaromos prielaidos pažeisti atsakomybėn traukiamo asmens teises, pamatinius žmogaus teisių apsaugos principus. Nepagarba pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, inter alia teisei į gynybą, teisingo teisinio proceso principams vykstant procesui, kuriame taikoma konstitucinė atsakomybė, lemia viso teisinio proceso neteisėtumą. Pasak suinteresuoto asmens, Specialioji tyrimo komisija dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkui savo posėdžiuose padarė procesinių pažeidimų, užkirtusių kelią užtikrinti suinteresuoto asmens teisę į gynybą ir teisingą teisinį procesą kaip antai: rėmėsi neteisėtais būdais surinktais ir slaptai ištirtais įrodymais, nesupažindino Seimo nario K.

Pūko su jam reiškiamais kaltinimais, nepaaiškino proceso eigos ir nesupažindino su procesinėmis teisėmis, nesuteikė galimybių dalyvauti visuose šios komisijos posėdžiuose nei jam, nei jo gynėjams, užduoti klausimus liudytojams ir ekspertams, susipažinti su liudytojų parodymais, reikšti prieštaravimus, nebuvo suteikta paskutinės replikos ir baigiamojo žodžio teisė ir kt. Specialiosios tyrimo komisijos pradėtas apkaltos procesas Seimo nariui K.

Pūkui, kuriame nebuvo užtikrintos minėtos teisės, neatitinka konstitucinės apkaltos sampratos ir negali būti laikomas vykdytu teisėtai. Vertinant Specialiojoje tyrimo komisijoje dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkui liudytojos Nr. Priešingai negu teigiama liudytojos sokiruotas nuo jo nario, duotuose Specialiajai tyrimo komisijai, Seimo nario K.

Pūko prašymu joks asmuo, neturintis aukštojo išsilavinimo, Seime nebuvo įdarbintas ir nebuvo siekiama jo įdarbinti.

Kaip modernus menas užstrigo, apsiribojęs tikslu šokiruoti? Filosofas Rogeris Scrutonas mąsto apie skirtumą tarp meno, kuris kuriamas nuoširdžiai, ieškant tiesos, ir tarp meno simuliacijų šiandien, deja, pelnančių daug kritikų dėmesio.

III Byloje gauta medžiaga 4. Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui iš Seimo gauta bylai aktuali medžiaga: Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkui posėdžio rengimo dokumentai, susirašinėjimo dokumentai šios komisijos organizacinės veiklos klausimais ir jos posėdžių protokolai, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus Seimui pateikti ikiteisminio tyrimo Nr.

Pūkui medžiaga. Pūkui ir Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūrai duotais parodymais, Seimo nario K. Pūko nedarbingumo pažymėjimai ir medicininės pažymos dėl neatvykimo į Konstitucinio Teismo posėdį, Konstitucinio Teismo darbuotojų liudijimas, kuriame nurodytos šaukimo Seimo nariui K. IV Konstitucinio Teismo posėdyje dalyvavę asmenys 6.

Konstitucinio Teismo posėdyje kalbėjo pareiškėjo Seimo atstovai Seimo narė D. Šakalienė, Seimo kanceliarijos Teisės departamento direktorius A. Pareiškėjo atstovai savo paaiškinimus grindė Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K. Pūkui išvada ir palaikė joje suformuluotą kaltinimą. Pareiškėjo atstovė Seimo narė D. Šakalienė Konstitucinio Teismo posėdyje papildomai nurodė aplinkybes, jos teigimu, patvirtinančias, kad Specialioji tyrimo komisija dėl apkaltos Seimo nariui K.

Pūkui, atlikdama jai pavestą tyrimą, užtikrino teisės aktuose numatytas procesines teises, kuriomis gali naudotis asmuo, dėl kurio atliekamas tyrimas. Kartu ji pažymėjo, kad Seimo narys K. Pūkas pats nepaisė Lietuvos Respublikos Seimo statuto ir kitų specialiosios komisijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų, akivaizdžiai siekė trukdyti komisijos darbui.

Atsakydama į suinteresuoto asmens Seimo nario K. Pūko Konstituciniam Teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodytą argumentą dėl Specialiosios tyrimo komisijos apklaustų liudytojų anonimiškumo, D. Šakalienė pabrėžė, kad, atlikdama tyrimą, ši komisija siekė užtikrinti ne tik suinteresuoto asmens, bet ir komisijai liudijusių asmenų teises, inter alia jų privataus gyvenimo neliečiamumą ir asmens duomenų apsaugą.

Teisminiuose ginčuose D. Šakalienė paaiškino, kad teisės aktuose, be kita ko, Europos Sąjungos direktyvose, seksualinis priekabiavimas neatsiejamas nuo asmens orumo pažeminimo; vertinant veiksmus, kuriais pažemintas kitų asmenų orumas, esminę reikšmę turi Kaip padidinti paslapciu nari, kokią žalą nukentėjusiajam padaro pats veiksmas, o tik paskui turėtų būti sprendžiama dėl pažeidėjo ketinimų ir siekių pažeminti asmens orumą, įžeisti jį.

Kaip modernus menas užstrigo, apsiribojęs tikslu šokiruoti? - tavorubai.lt

Ypač svarbi yra nukentėjusiųjų emocinė būklė ir savijauta patyrus tokį elgesį. Pareiškėjo atstovas Seimo kanceliarijos Teisės departamento direktorius A. Kabišaitis, per Konstitucinio Teismo posėdį teisminiuose ginčuose apibendrindamas Seimo nario K. Pūko atliktus neteisėtus veiksmus, nurodė šiuos: Seimo narys K.

Pūkas aptarinėjo savo padėjėjų-sekretorių ir užimti šias pareigas pretendavusių asmenų kūno sandarą, formas, žeminamai kalbėjo apie jų mentalinius gebėjimus; žemino jas psichologiškai, sukėlė nesaugumo, nevisavertiškumo jausmus; reikalavo dirbti darbus, teikti paslaugas, nenumatytas Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus pareigybės aprašyme, ir siekė varžyti šių moterų laisvę pasirinkti laisvalaikio leidimo ir gyvenimo būdą; aptarinėjo su trečiaisiais asmenimis asmens sveikatos informaciją, kuri jam tapo prieinama dėl užimamų pareigų; siūlė minėtiems asmenims paslaugas, kurios nėra susijusios su darbo Seime santykiais; siekė savo padėjėju-sekretoriumi įdarbinti tik vienos lyties asmenis — moteris, pasižyminčias tam tikromis fizinėmis sokiruotas nuo jo nario išvaizdair kt.

Pareiškėjo atstovo manymu, šiais savo veiksmais Seimo narys K. Pūkas šiurkščiai pažeidė Konstitucijos 21, 22, 28, 29 straipsnius ir sulaužė duotą priesaiką.

sokiruotas nuo jo nario Padidinti nari 30 metu

Kabišaitis papildomai pažymėjo, kad suinteresuotas asmuo Seimo narys K. Pūkas, priešingai nei teigia savo paaiškinimuose, buvo informuotas apie jam teikiamus kaltinimus, kadangi, kaip matyti iš Seimo interneto svetainėje pateikiamų Seimo posėdžių lankomumo duomenų, dalyvavo Seimo m. Šiuose dokumentuose nurodyta, kokiomis aplinkybėmis ir dėl kokių veiksmų siūloma pradėti apkaltos procesą Seimo nariui K.

Pūkas nepasinaudojo savo teise užduoti klausimus projekto rengėjams, nepateikė siūlymų projektą keisti ar papildyti.

Dėl Seimo nario Kęstučio Pūko veiksmų - Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Kabišaitis pažymėjo ir tai, kad nors Seimo narys K. Pūkas savo paaiškinimuose teigia nebuvęs sokiruotas nuo jo nario su jo procesinėmis teisėmis Specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos Seimo nariui K.

Pūkui rengtuose posėdžiuose, jis ne kartą skundėsi, jog jo procesinės teisės buvo šiurkščiai pažeistos, o tai rodo, kad Seimo narys K. Pūkas savo procesines teises žinojo.

Kabišaitis taip sokiruotas nuo jo nario pabrėžė, jog, atsižvelgiant į tai, kad Specialiosios tyrimo komisijos dėl Seimo nario K. Pūko apkaltos išvadoje nurodyti Seimo nario K. Pūko veiksmai, kuriais šiurkščiai pažeista Sokiruotas nuo jo nario ir diskredituotas Seimo, kaip Tautos atstovybės, autoritetas, atlikti ne vieną kartą, ne atsitiktinai, o sistemingai, nuolat, galima teigti, kad Seimo narys K.

Pūkas veikė sąmoningai pasinaudodamas savo, kaip Seimo nario, statusu, suvokdamas savo veiksmų tikslus, prasmę, pasekmes. Konstitucinio Teismo posėdyje suinteresuoto asmens Seimo nario K. Pūko atstovai advokatai M. Arasimavičius, A. Ručienė iš esmės pakartojo Konstituciniam Teismui Seimo nario K. Pūko rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytus argumentus, pateikė Konstituciniam Teismui prašymus, papildomus paaiškinimus ir atsakė į klausimus, uždavė klausimus liudytojams, kalbėjo teisminiuose ginčuose.