Pereiti prie turinio

Konkretų socialinės pašalpos dydį lemia besikreipiančio asmens šeimos sudėtis, vaikų skaičius, darbo užmokesčio dydis, jeigu dirbama ir kt. Konkretaus teisės akto ir tikslaus išaiškinimo, kokie teisės aktai priskirtini prie individualių teisės aktų, o kokie prie norminių, nėra, todėl kyla abejonių dėl jų skelbimo tvarkos. Ką maksimaliai galima gauti pinigine prasme ar kompensaciją slaugai gauti? Visi privalo mokėti.

Vilnius Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan kolegijos pirmininkėVioletos Balčytienės pranešėja ir Egidijos Smalakienės, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Algirdui Petrikui, atsakovės atstovei Irenai Aidukienei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovams Vytautui Kvietkauskui Didejancio nario Didejancio nario islaidos advokatui Virgilijui Kaupui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje prašymą atsakovei Ignalinos rajono savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos savivaldybių asociacijai, dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo, nustatė: pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas ištirti, Didejancio nario islaidos Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.

T dalis, kurioje nustatyta, kad kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto išlaidoms kas mėnesį mero pavaduotojui mokama 1,5 MMA dydžio išmoka, merui — 2,5 MMA dydžio išmoka neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 str. Taip pat prašė ištirti, ar Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T dalis, kurioje nustatyta, kad tarybos nariui, komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkams interneto išlaidoms kas mėnesį mokamos nustatyto dydžio išmokos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 str.

Prašyme b.

Kredito unijų sektorius dirbo nuostolingai

T pakeitė Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto sprendimu Nr. Tarybos nariui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto išlaidoms kas mėnesį mokama 0,5 minimalios mėnesinės algos MMA dydžio išmoka. Vyriausybės atstovui Utenos apskrityje kelia abejonių šio sprendimo dalis, kuria nustatoma, kad kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ir transporto išlaidoms kas mėnesį mero pavaduotojui mokama 1,5 Didejancio nario islaidos išmoka, merui — 2,5 MMA dydžio išmoka.

Teigia, kad Lietuvos Respublikos Didejancio nario islaidos savivaldos įstatymo 26 str. Be to, pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo str. Merui ir mero pavaduotojui darbo užmokesčio dydžiai ir apmokėjimo sąlygos nustatytos Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme.

Nei šiuose, nei kituose teisės Didejancio nario islaidos nėra nustatyta, kad merui ir mero pavaduotojui kiekvieną mėnesį gali būti mokamos papildomos išmokos kanceliarijos, pašto, telefono ir transporto išlaidoms kompensuoti.

Be to, mano, kad meras ir jo pavaduotojas nepagrįstai išskiriami iš tarybos narių, numatant jiems skirti žymiai didesnes išmokas nei tarybos nariams. Tuo atveju, jei ši išmoka ir būtų teisėta, ji turėtų būti vienoda visiems tarybos nariams, taip pat ir merui bei jo pavaduotojui.

Didejancio nario islaidos Vyriski atsiliepimai, galintys padidinti savo nari

Nesutinka ir su Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendime Nr. T nustatytu išlaidų sąrašu kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transportones Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 str. Čia pateiktas išlaidų sąrašas yra baigtinis, jame nėra nustatyta, kad tarybos nariui galėtų būti atlyginamos ir interneto išlaidos.

Atsakovė Ignalinos rajono savivaldybės taryba su prašymu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime teismui b. Tarybos nariui tapus meru ar mero pavaduotoju jo įgaliojimai kaip tarybos nario nesibaigia, kadangi pagal Vietos savivaldos įstatymo 22 str.

Didejancio nario islaidos Normalus narys dydis 13 metu

Savivaldybės meras ir mero pavaduotojas atlieka ne tik mero, mero pavaduotojo pareigas, bet vykdo ir savivaldybės tarybos nario veiklą. Tai atskiros funkcijos.

Apie EP narius

Savivaldybės meras ir mero pavaduotojas, būdami tarybos nariai, kaip ir kiti tarybos nariai yra tarybos komitetų nariai, dalyvauja tarybos, tarybos komitetų posėdžiuose, balsuoja, teikia tarybos sprendimų projektus, atsiskaito kaip tarybos narys rinkėjams už savo veiklą ir pan.

Už darbą atliekant mero, mero pavaduotojo pareigas savivaldybės meras ir mero pavaduotojas gauna darbo užmokestį, tačiau negauna atlyginimo Didejancio nario islaidos darbą atliekant tarybos nario pareigas, nes tai draudžia Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 9 dalis ir 26 straipsnio 1 dalis.

Tačiau savivaldybės meras ir mero pavaduotojas, būdami tarybos nariai, kaip ir kiti tarybos nariai turi teisę į išmokas su tarybos nario veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, interneto, telefono ir transporto išlaidoms. Ši išmoka nėra darbo užmokesčio dalis ir negali būti jam priskirta.

Turinys nepasiekiamas

Be Didejancio nario islaidos, skirtingai negu kitiems valstybės politikams, įstatymai savivaldybių merams ir merų pavaduotojams nenumato reprezentacinio fondo ar kitokių kompensacijų atstovavimo savivaldybėms šalyje ir užsienyje išlaidoms finansuoti. Skirtingas išmokų dydis yra nustatytas pagal tarybos narių funkcijas ir jų darbo apimtį. Didejancio nario islaidos, jo pavaduotojo, tarybos komitetų ir komisijų pirmininkų darbo krūvis yra didesnis palyginti su tarybos narių, neinančių taryboje XXL., darbo krūviu.

Prie minėtų išlaidų yra priskirtos ir interneto išlaidos, nes šios išlaidos, kaip ir kitos tarybos narių išlaidos, yra susijusios su tarybos nario veikla, yra tos pačios paskirties ir naudojamos neatsiskaitytinai. Mero ir jo pavaduotojo veiklos trukmė darbo dienomis ir valandomis neribojama, todėl negalima teigti, kad mero ir jo pavaduotojo finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą užtikrina savivaldybės administracija.

Nurodė, kad tarybos reglamentas taikytinas tik individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei, t. Konkretaus teisės akto ir tikslaus išaiškinimo, kokie teisės aktai priskirtini prie individualių teisės aktų, o kokie prie norminių, nėra, todėl kyla abejonių dėl jų skelbimo tvarkos.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos savivaldybių asociacija su prašymu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, kad savivaldybės meras Didejancio nario islaidos mero pavaduotojai yra ir savivaldybės vadovai, ir gyventojų išrinkti savivaldybės bendruomenės atstovai.

Savivaldybės meras ir mero pavaduotojas turi atlikti ne tik savivaldybės Didejancio nario islaidos, mero pavaduotojo pareigas, bet ir savivaldybės tarybos nario pareigas.

Tai skirtingos pareigos ir skirtingos jų atliekamos funkcijos. Už darbą tarybos nariu savivaldybės meras ir mero pavaduotojas atlyginimo negauna, tačiau išmokos kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms padengti nėra darbo užmokesčio dalis ir negali būti jam priskirtos. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnis reguliuoja tarybos narių veiklos, o ne darbo, apmokėjimą, todėl išmokos kanceliarijos, pašto, telefono ir transporto išlaidoms padengti priskirtinos ne darbo užmokesčiui atlyginimuiDidejancio nario islaidos išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, kompensavimui.

Todėl minėtų išmokų mokėjimas savivaldybės merui ir mero pavaduotojui neprieštarauja Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 daliai bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 9 daliai.

Nurodė, Ar ivyko nario verte panašus reglamentavimas nustatytas Vyriausybės įstatyme, pagal kurį Ministrui Pirmininkui atstovavimo valstybei šalyje ir užsienyje išlaidoms finansuoti leidžiama turėti Ministro Pirmininko fondą, o ministrams reprezentacijos išlaidoms — ministrų fondus, Seimo nariai turi teisę į Seimo nariams mokamas išmokas kanceliarijos, pašto, telefono, transporto ir kitoms Didejancio nario islaidos parlamentine veikla susijusioms išlaidoms.

Vilnius Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan kolegijos pirmininkėVioletos Balčytienės pranešėja ir Egidijos Smalakienės, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Algirdui Petrikui, atsakovės atstovei Irenai Aidukienei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovams Vytautui Kvietkauskui ir advokatui Virgilijui Kaupui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal Didejancio nario islaidos Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje prašymą atsakovei Ignalinos rajono savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos savivaldybių asociacijai, dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo, nustatė: pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas ištirti, ar Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.

Teismo nustatytos faktinės aplinkybės. Ignalinos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T patvirtino Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą toliau — ir Reglamentas.

Europos Parlamento narių atlyginimas EP nariai pagal m. Pagal šį statutą nuo m.

Reglamento XX skirsnyje buvo numatytas Tarybos narių atlyginimas ir kompensacijos. Šio skirsnio 1 punkte buvo numatyta, kad tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama apmokama. Šis atlyginimas užmokestis apskaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio VMDU dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurio Didejancio nario islaidos patvirtinama šiame reglamente nustatyta tvarka.

Faktiškai sugaištas laikas — tai laikas, praleistas tarybos, komitetų, komisijų, kolegijos, sekretoriato posėdžiuose, Didejancio nario islaidos pat laikas, sugaištas vykdant tarybos nario pareigas, mero, komitetų pirmininkų pavedimus. Reglamento XX skirsnio 4 punktas taip pat numatė, Didejancio nario islaidos tarybos nariams už faktiškai sugaištą laiką susitinkant su gyventojais bei už sugaištą laiką pagal tarybos ar mero pavedimus turi būti mokamas atlyginimas, kaip nustatyta šiame reglamente.

Reglamento XX skirsnio 6 punktas numatė, kad tarybos nariui, išskyrus merą ir jo pavaduotoją, su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms kas mėnesį mokama 0,5 pareigybinės algos, patvirtintos valstybės politikams ir valstybės tarnautojams, bazinio dydžio išmoka. Tarybos nariams atlyginimą už sugaištą laiką, vykdant tarybos nario pareigas, taip pat išmokas kartą per ketvirtį išmoka savivaldybės administracija, gavusi pagal šiuo reglamentu nustatytą tvarką sąrašus, patvirtinančius sugaištą laiką, bei kitus pateisinamus dokumentus Reglamento XX skirsnio 7 punktas.

T-l16 dalies, kuria nustatyta, kad kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto išlaidoms kas mėnesį mero pavaduotojui mokama 1,5 MMA išmoka, merui — 2,5 MMA dydžio išmoka, atitiktį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 str.

Bylai reikšmingas teisinis reguliavimas. LR Konstitucijos straipsnyje numatyta, kad savivaldos teisė laiduojama įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams. Ji įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas.

Savivaldos institucijų organizavimo ir veiklos tvarką nustato įstatymas. Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės bei savivaldybės tarybos sprendimams tiesiogiai įgyvendinti savivaldybės taryba sudaro jai atskaitingus vykdomuosius organus. Savivaldybių institucijų sudarymo ir veiklos tvarką įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas reglamentuoja ir vietos savivaldos principus, savivaldybių institucijas, Didejancio nario islaidos įgaliojimus ir funkcijas, savivaldybės tarybos nario statusą, savivaldybių ūkinės ir finansinės veiklos pagrindus apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas įstatymas Nr.

I, įstatymo Nr. VIII redakcija.

Navigacija

Savivaldybių institucijos, jų sudarymas ir įgaliojimai numatyti LR vietos savivaldos įstatymo ketvirtame skirsnyje. Savivaldybės institucijos — Didejancio nario islaidos institucija, tai yra savivaldybės taryba, ir vykdomoji institucija, tai yra savivaldybės administracijos direktorius, turinčios vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas to paties įstatymo 3 str.

Institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę, yra savivaldybės taryba 11 str. Savivaldybės tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai 12 str.

Per du mėnesius nuo pirmojo naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti išrinktas savivaldybės meras, paskirti mero pavaduotojas pavaduotojai ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryta savivaldybės tarybos kolegija, jei nusprendžiama ją sudaryti 12 str.

Tarybos narių veiklos apmokėjimas reglamentuotas Savivaldos Didejancio nario islaidos 26 straipsnyje, kurio 1 dalis numato, kad Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama apmokama. Šis atlyginimas užmokestis apskaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio Didejancio nario islaidos mėnesinio darbo užmokesčio VMDU dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurio trukmė patvirtinama savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka.

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Tarybos nariui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms kas mėnesį gali būti mokama išmoka, kurios dydis patvirtinamas tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka. LR vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių renka savivaldybės merą ir mero siūlymu skiria vieną ar kelis mero pavaduotojus. Meras yra savivaldybės vadovas.

Merų ir merų pavaduotojų darbo užmokesčio dydžius ir apmokėjimo sąlygas nustato Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas įstatymas Nr. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jų darbo užmokestį sudaro pareiginė alga ir priedas už ištarnautus Didejancio nario islaidos valstybei metus.

Vietos savivaldos 20 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad meras ir mero pavaduotojas negali dirbti kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei gauti kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už mokslinę, pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Ši nuostata netaikoma, jeigu mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.

Didejancio nario islaidos Skirtingu budu, kaip padidinti nari

Vietos savivaldos įstatymo straipsnio 2 dalies 6 punkte numatyta, kad savivaldybės administracija atlieka sekretoriato, mero, tarybos narių ir savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą.

Teismo išvados. Pareiškėjas — subjektas, turintis teisę Didejancio nario islaidos į administracinį teismą su abstrakčiu prašymu ištirti savivaldybių administravimo subjekto priimtų norminių administracinių aktų atitiktį įstatymams, Vyriausybės norminiams aktams LR administracinių bylų teisenos įstatymo straipsnio 2 dalis.

Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, įgyvendindamas įstatymo jam suteiktus įgalinimus, prašo ištirti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-l16 dalies, kuria nustatyta, kad kanceliarijos, pašto, telefono, interneto Didejancio nario islaidos transporto išlaidoms kas mėnesį mero pavaduotojui mokama 1,5 MMA išmoka, merui — 2,5 MMA dydžio išmoka, Didejancio nario islaidos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 str.

Savo pobūdžiu Reglamentas yra norminis teisės aktas, LR vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais ir apimtimi detalizuojantis savivaldybės tarybos veiklos reglamentavimą, numatytą įstatyme.

Prašoma ištirti nuostata taip pat yra norminio pobūdžio, nes detalizuojama išmokų savivaldybės tarybos nariams, merui bei jo pavaduotojams mokėjimo tvarka. Atsižvelgiant į tai, atsakovės argumentai, kad Reglamentas taikytinas tik individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei, nepagrįsti. Reglamento nuostatų teisėtumas gali būti tiriamas LR administracinių bylų teisenos įstatymo II skyriaus šešioliktojo skirsnio nustatyta tvarka.

Vietos savivalda yra įstatymo nustatytų administracinių vienetų teritorinių bendruomenių valdžia. Savivaldos teisė įgyvendinama per Didejancio nario islaidos savivaldybių tarybas Konstitucijos straipsnio 1 dalis.

Savivaldybių tarybos, kaip savivaldos institucijos, yra atstovaujamosios institucijos, kurių narius renka administracinio vieneto nuolatiniai gyventojai. Savivaldybių tarybos — tai institucijos, per kurias įgyvendinama atitinkamų bendruomenių savivaldos teisė, o savivaldybės tarybos nariai yra atitinkamos teritorinės bendruomenės atstovai.

Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas

Jie turi šios teritorinės bendruomenės mandatą. Išanalizavus anksčiau pateiktą teisinį reguliavimą, galima Didejancio nario islaidos išvadą, kad pagrindinės vietos savivaldos institucijos, turinčios vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, yra atstovaujamoji institucija, tai yra savivaldybės taryba, ir vykdomoji institucija, tai yra savivaldybės administracijos direktorius LR vietos savivaldos įstatymo 3 str.

Savivaldybės atstovaujamoji institucija — savivaldybės taryba — savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai tarybos posėdžiuose. Kaip matyti iš nagrinėto teisinio reguliavimo, su šiuo įstatymuose numatytu tarybos, kaip kolegialios institucijos, įgaliojimų įgyvendinimo pobūdžiu siejama ir tarybos narių atlyginimo apmokėjimo už darbą tvarka.

LR vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nedviprasmiškai nustatyta, kad tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama apmokamaatsižvelgiant į faktiškai sugaištą laiką. Ginčijamu atveju Reglamente yra detalizuota faktiškai sugaišto laiko sąvoka — tai laikas praleistas tarybos, komitetų, Didejancio nario islaidos, kolegijos, sekretoriato posėdžiuose, taip pat laikas, sugaištas, vykdant tarybos nario pareigas, mero, komitetų pirmininkų Didejancio nario islaidos.

To paties įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje numatyta ir galimybė tarybos nariui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono ir transporto išlaidoms kas mėnesį mokėti papildomą išmoką, kurios dydis patvirtinamas tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka.

Analizuojant čia aptartą teisinį reguliavimą, galima daryti išvadą, kad įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje numatytų papildomų Didejancio nario islaidos tarybos nariams mokėjimo tikslas yra padengti galimas papildomas sąnaudas kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidaskurių nepadengia tarybos narių gaunamas apmokėjimas už faktiškai išdirbtą laiką.

LR vietos savivaldos 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių renka savivaldybės merą ir mero siūlymu skiria vieną ar kelis mero pavaduotojus. Vadovaujantis minėto straipsnio nuostatomis, meras yra atstovaujamojo savivaldybės organo — tarybos — išrinktas savivaldybės vadovas.

Su meru ir mero pavaduotojais darbo sutartis nesudaroma. Kaip matyti iš nagrinėto teisinio reguliavimo, mero ir jo pavaduotojo darbo apmokėjimo tvarką reguliuoja Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas, pagal kurį jų darbo užmokestį sudaro pareiginė alga ir priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus įstatymo 3 str.