Pereiti prie turinio

Mes labai norime, kad žmonės suprastų, jog profesinės sąjungos pasikeitė. Mokymų metu buvo atsakyta į daugybė darbuotojams iškilusių klausimų.

Jei jau esate profesinės sąjungos narys, bet Jūsų profesinė sąjunga nepriklauso dalyvaujančiam derybose nacionaliniam centrui ar mūsų profsąjunginei šakai — dar Jus turite laiko ir galimybes tapti mūsų kolektyviniu nariu, tokiu atveju ir Jums bus taikomos papildomos išmokos, garantijos ir lengvatos, kurių turėtų būti tikrai nemažai.

Profesinės sąjungos nariai mokėsi derėtis ir spręsti savo klausimus

Skubėti reikia ir dėl to, kad papildomos lėšos, kurios bus skiriamos priklausys nuo narių skaičiaus, kuris bus pateiktas Finansų ministerijai neužilgo. Pavėlavusiems lėšos nebus paskaičiuotos ir įstaigos negaus papildomo finansavimo, o kitos garantijos atsidės dar metams laiko. Ir tas solidarumas yra ne tik kultūrinis dalykas, bet ir įtvirtintas teisiškai.

Profesines sajungos nariu mokymas Didelio dydzio narys yra geras ar blogas

Štai, pavyzdžiui, rengia streiką autobusų arba metro vairuotojai, tai geležinkeliečiai, kaip transporto sektoriaus atstovai, turi teisę rengti palaikomąjį streiką. Pas mus toks dalykas nėra apibrėžtas nei teisiškai, nei apskritai būtų suprantamas.

 • Vyko jaunųjų profesinių sąjungų narių mokymai - LTPF
 • Pradinis - LŠMPS
 • Mokymai vyko dviejose grupėse, kuriose buvo aptarti darbo ir jo laiko organizavimas, darbo normų bei darbo tvarkos nustatymo, Saugos darbe komitetų steigimo klausimai.
 • Ar nario dydis perduodamas paveldejimu

Lietuvoje įmonės lygiu, tarkim visų įmonės padalinių lygiu, paskelbti streiką turbūt būtų neįmanoma, ką jau kalbėti apie viso sektoriaus streiką arba palaikomąjį streiką. Kita vertus, čia ir pilietiškumo klausimas.

Vyko jaunųjų profesinių sąjungų narių mokymai

Prancūzijoje visuomenė gana pilietiška, jos nariai jungiasi į įvairias nevyriausybines organizacijas, solidarizuojasi; tos organizacijos veikia aktyviai ir yra labai stiprios. Galiausiai, mobilizuoti vieno ar kito sektoriaus darbuotojus padeda ir tai, kad profesinės sąjungos Prancūzijoje turi istoriškai susiformavusį labai stiprų autoritetą.

Mūsų valdžia tai pat atkreipia dėmesį į mitinguojančius, bet, jeigu tyliai burnoji šeimos ar draugų rate, natūraliai lieki neišgirstas. Mūsų pilietinė visuomenė silpna ir tam reikėtų skirti daugiau dėmesio.

Paieška Profesinės sąjungos keičiasi: ko tikėtis dirbantiesiems? Profesinės sąjungos, kaip darbuotojams atstovaujančios ir jų interesus ginančios visuomeninės organizacijos, savo aukso amžių Vakarų šalyse išgyveno XX a.

Jaunus žmones reikia pradėti šviesti dar mokykloje, papasakoti jiems apie profesinių sąjungų veiklą, pasakyti, į kokią darbo rinką jie pateks, kokios socialinės garantijos jų laukia, kokių lūkesčių jie gali turėti. Be minėtų veiksnių, profesinių sąjungų veiklos efektyvumą lemia jų pačių aktyvumas, novatoriškumas, sąžiningumas; turimos lėšos; darbo kodekso ir kitų įstatymų nuostatos.

Gal reikėtų žmones paraginti kovoti dėl didesnių algų ir geresnių darbo sąlygų čia, o nemėginti pabėgti kitur? Praėjusiais metais buvo pradėtas įgyvendinti projektas — seminarų ciklas moksleiviams ir studentams apie Profesines sajungos nariu mokymas darbą.

Susitikimų mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir universitetuose metu suteikiame jaunuoliams bazines žinias, kaip turėtų atrodyti darbo sutartis, kokios yra būtinosios darbo sutarties sąlygos, kad jaunas žmogus suprastų ir žinotų, ko tikėtis darbinantis, informuojame su kokiais sunkumais gali susidurti įsidarbinęs, papasakojame apie viršvalandžius, mokesčių sistemą, kodėl reikia mokėti mokesčius, kokios gali būti pasekmės, jeigu mokesčių nemokame.

Jis skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams. Jo tikslas supažindinti jaunimą su dabartinės darbo rinkos poreikiais, reikalingomis kompetencijomis, įgūdžiais, galimybėmis. Suvienijus jėgas, projektą įgyvendinti lengviau, nes galime pasiekti žymiai daugiau moksleivių, apvažiuoti daugiau mokyklų ir žinią paskleisti žymiai plačiau.

Dėl profesinės sąjungos steigimo Profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios darbuotojų profesinėms darbo, ekonominėms, socialinėms teisėms ir interesams ir juos ginančios. Profesinės sąjungos turi teisę jungtis į įvairius susivienijimus.

Žinoma, išvažiavusius laimės ieškoti svetur įkalbėti sugrįžti bus sunku, bet galime pamėginti sustabdyti jaunus žmones nuo emigracijos, suteikdami jiems žinių, šviesdami. Mes siekiame, kad į ugdymo programą, kaip papildomas dalykas, būtų įtraukta darbo teisė, kad moksleiviai būtų supažindinti bent jau su baziniais darbo teisės dalykais, ir žinotų, kad Lietuvoje tikrai galima gyventi ir nereikia bėgti, tereikia tik patiems pasistengti ir nenuleisti rankų, jeigu pirmą kartą nepasiseka.

Taip pat norėčiau paraginti nebijoti kovoti dėl savo teisių.

RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA

Štai turime puikiai veikiančią Darbo ginčų komisiją, kuri tikrai efektyviai išsprendžia darbo ginčus ir padeda darbuotojams apginti savo teises.

Kreipimosi į šią komisiją procedūra labai paprasta, ir kiekvienas darbuotojas, esant reikalui, gali kreiptis dėl pagalbos. Pirmiausia, šviesti ir mokyti žmones.

Jose siekiama intensyvios dirbančiųjų užimtumo politikos, efektyvaus valstybinio socialinio draudimo lėšų panaudojimo ir žmogaus saugos darbe garantijų.

Antra, Vyriausybė turėtų labiau įsiklausyti į piliečių nuomonę, atsižvelgti į tai, ką visuomenė mano dėl priimamų sprendimų, vykdomų reformų. Tada šalis taptų demokratiškesnė, visiems būtų lengviau ir geriau gyventi.

Bendraujame su Seimo nariais, kurių, beje, nemažai yra buvę profesinių sąjungų nariais, ir mes, jų dėka, galime įtakoti sprendimų dėl darbuotojų teisių priėmimą, inicijuoti svarbias Darbo kodekso pataisas. Darbo kodekso reformos metu profesinės sąjungos aktyviai kovojo už darbuotojų interesus, rengė protesto akcijas, mitingus. Taip pat dalyvaujame nacionalinio ir regioninio lygmens Trišalės tarybos, Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžiuose, atstovaujame darbuotojams Darbo biržoje, bendradarbiaujame su Valstybine darbo inspekcija ir padedame užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą.

Profesines sajungos nariu mokymas Pauliaus nariai

Ypač tai liečia rinkimus į Seimą, savivaldą. Juk profesinės sąjungos — tai nemažas kolektyvas, kuris tariasi, diskutuoja, svarsto, kuriais politikais ar kandidatais galima pasitikėti, už kuriuos balsuoti.

Profesines sajungos nariu mokymas Koks storio gali buti narys

Profesinių sąjungų vienybė, bendra pozicija — būdas įtakoti politinius ir visuomeninius procesus. Ko darbuotojas gali tikėtis iš profesinės sąjungos ir ką jis gali pats jai duoti? Dažnai girdime tautiečius sakant, kad jie norėtų europietiško darbo užmokesčio, o juk mes, profesinės sąjungos, to ir siekiame, ir tikimės, kad pasieksime.

Profesines sajungos nariu mokymas Kaip padidinti nari 5 ziureti internete

Jeigu mūsų bus daug, tai mūsų balsą išgirs ir darbdaviai, ir valdžios atstovai, nes matys, kad esame solidarūs ir vieningi, o daugumai visada lengviau pasiekti savo numatytų tikslų, nei veikiant atskirai. Kuo mūsų bus daugiau, tuo daugiau pasieksime.

Mokymai profesinių sąjungų aktyvui (I etapas)

Pirmininkas organizuoja komiteto darbą. Komiteto sekretoriumi renkamas profesinės sąjungos atstovas. Jeigu įmonėje profesinės sąjungos nėra, komiteto sekretoriumi renkamas vienas iš darbuotojų atstovų, išrinktų į įmonės komitetą; 5 atleidžiant iš darbo komiteto narį, kuris yra darbuotojų atstovas, jeigu tam nepritaria dauguma komiteto narių, tarp jų dauguma darbuotojų atstovų, darbdavys privalo informuoti Valstybinę darbo inspekciją apie tokio darbuotojo atleidimo priežastis iki jo atleidimo iš darbo Profesines sajungos nariu mokymas 6 darbdavys komiteto narius aprūpina jų pareigoms atlikti reikalingomis priemonėmis ir informacija; komiteto nariai taip pat apmokomi specialiuose mokymo kursuose, seminaruose įmonėje ar kituose renginiuose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Komiteto narių mokymo klausimus sprendžia komitetas; 7 už laiką, kurį komiteto narys vykdo jam pavestus įpareigojimus, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata, jam mokamas vidutinis darbo užmokestis; 8 komitetų bendruosius nuostatus tvirtina Darbuotojų saugos ir sveikatos komisija.

 1. Teisės akto straipsnis
 2. Profesinės sąjungos keičiasi: ko tikėtis dirbantiesiems? - LSDP
 3. Padidinti varpos ploti
 4. Bylos 15 straipsnis.
 5. Вдруг Халохоту показалось, что тень Беккера как бы споткнулась.
 6. Apie mus - Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga
 7. Internetinis vaizdo irasas Kaip padidinti varpa

Įmonės darbuotojų susirinkime konferencijoje šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta tvarka renkami darbuotojų atstovai, turintys įgaliojimus atstovauti darbuotojams ir rūpintis jų sauga ir sveikata. Konkretus darbuotojų, kuriems atstovauja darbuotojų atstovas, skaičius ir darbuotojų atstovų įgaliojimų laikas nustatomi darbuotojų susirinkime konferencijoje. Jeigu įmonėje yra daugiau kaip vienas darbuotojų atstovas, vienas iš jų renkamas vyresniuoju darbuotojų atstovu ir koordinuoja visų darbuotojų atstovų veiklą.

 • Valstybinė darbo inspekcija
 • Profesinės sąjungos nariai mokėsi derėtis ir spręsti savo klausimus – LPS "Solidarumas"
 • Deryboms pirmininkavo Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas Arvydas Dambrauskas.
 • Padidinkite nario namus

Valstybės ar savivaldybių institucijose darbuotojų atstovai nerenkami. Darbuotojų atstovas turi teisę: 1 siūlyti ir reikalauti, kad įmonės padalinio vadovas, darbdavys imtųsi reikiamų priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti; 2 dalyvauti vertinant rizikos veiksnius ir numatant prevencines priemones; 3 informuoti darbdavį, jeigu įmonės padalinio vadovas nesiima reikiamų priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti.